Letní pochod přes hranice.

Žádost o registraci

Registrační formulář

Jméno a příjmení
Rok narození:
Bydliště (pouze město):
E-mail:
Poznámka
Kolik je 2+2

* všechna pole jsou povinná
Všichni účastníci se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Odesláním Žádosti o registraci potvrzují, že mají vlastní pojištění. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy účastníků v době konání pochodu, za materiální škody ani za případné ztráty osobních věcí. Odesláním Žádosti o registraci zároveň každý účastník udává svůj souhlas s elektronickým zpracováním svých dat na přihlášce, jejich dalším vyhodnocením a zveřejněním na internetu. Účastníci souhlasí s dalším použitím/zveřejněním fotografií či nahrávek z Letního pochodu přes hranice, dne 11.8.2018 v médiích, případně k výrobě DVD a tiskových médií a to bez nároku na honorář.
Projekt Krušnohorský letní pochod je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.