Letní pochod přes hranice.

Božídarské rašeliniště a jeho chodníčky

23. červenec 2019

Jak pěkná procházka do přírody. Návštěvu Božího Daru můžete hned tuto sobotu, 27.července spojit s návštěvou Anenské pouti tamtéž. Více informací hledejte na webu www.bozidar.cz

Naučná stezka Božídarské rašeliniště vede částí Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, které bylo dle Ramsarské úmluvy vyhlášeno mezinárodně významným mokřadem.

3,2 km dlouhá stezka začíná na začátku Krušnohorské magistrály, kde je také umístěna 1. informační tabule. Převážná část stezky vede po povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází. a trase naučné stezky Božídarské rašeliniště je rozmístěno 12 informačních tabulí, které pojednávají o prostředí a zvláštnostech rašeliniště, historii těžby rašeliny v Krušnohoří, apod.

Projekt Krušnohorský letní pochod je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.